Name Category
Debadas Halder House Tutor
Dr. Kalidas Bhakta House Tutor
Mithun Kumar Saha House Tutor
Uchinlayen House Tutor
Dr. Nepal Chandra Roy House Tutor
Dr. Promatha Mistry House Tutor
Dr. Asim Das House Tutor
Dr. Shankar Chandra Mandal House Tutor
Dr. Himangshu Ranjan Ghosh House Tutor
Dr. Shimul Halder (ড. শিমুল হালদার) House Tutor
Chandan Kumar Dash House Tutor
Dr. Shobod Deba Nath Assistant House Tutor
Dr. Emon Kumar Dey Assistant House Tutor
Dr. Goutam Kumar Kundu Assistant House Tutor
Amit Nandi Assistant House Tutor
Dr. Mithun Sarker Assistant House Tutor
Dr. Uttom Kumar Assistant House Tutor
Rathindro Sarkar Assistant House Tutor
Debashis Das Assistant House Tutor